Hem

Galenika SEC hälsar er välkomna!

Vi arbetar uteslutande med IT-Säkerhet.

Traditionella försvarsmekanismer är inte längre effektiva när säkerhetslandskapet förändras och attackmetoderna blir allt mer avancerade. När ett hot identifieras måste det genast hanteras, ett ypperligt exempel är ransomware som just nu drabbar organisationer på löpande band.

Sentor kan via vår helt unika tjänst identifiera hot på klienter och servrar i nära realtid och sätta in följande insatser (och många fler) dygnet runt, året om via vårt Security Incident Operations Center.

  • Isolera klient/server från nätverk
  • Stoppa processer
  • Extrahera filer för analys
  • Låsa användare

Vi vågar säga det – vi är proffs på incidenthantering

På Galenika har vi gedigen erfarenhet av att arbeta med incidenthantering inom IT-säkerhet. En incident kan vara ett misstag, en olycka eller som oftast när vi får träda in, regelrätta attacker som har ett specifikt syfte. En säkerhetsincident är något som plötsligt sker och kan skaka en hel organisation.

Galenika kan stötta er oavsett vilken situation ni är i. Vi hjälper kunder både med att hantera akuta situationer, men också med förberedelser och skydd för att undvika att säkerhetsincidenter inträffar.

Innan något sker – Trimma ert incidenthanteringsarbete

När PWC genomförde undersökning i Storbritannien visade den att 90 procent av alla större företag hade drabbats av en säkerhetsincident. Hur det ser ut i Sverige vet vi inte, men trenden är tydlig – fler kommer drabbas. EU:s nya dataskyddslag kommer dessutom medföra att företag tvingas rapportera incidenter till en tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

Genom att initiera ett förberedande arbete kan man undvika många incidenter och lindra skadan av andra. Galenika hjälper företag bland annat med att:

    • ta fram incidenthanteringsplaner, policys och rutiner
  • utbilda personal så att de vet exakt hur de ska agera vid ett tecken på en incident

Galenika hjälper även företag att:

    • upptäcka incidenter tidigt genom att öka sin detektionsförmåga tack vare att Galenika övervakar nätverk och systemloggar efter tecken på säkerhetsincidenter
  • hantera incidenter genom att Galenika skickar ut ett incidenthanteringsteam med alla kompetenser som behövs för ledning av incidenthanteringsarbetet, forensisk utredning och avhjälpande åtgärder

Vid en akut situation – Projektledning och forensisk utredning

Misstänker ni att någon har tagit sig in i ert nätverk? Har ni viktiga filer som inte går att nå?
Oavsett situation har Galenika experter som med kort varsel kan sättas in för att hantera en akut situation.

Vi kallar vårt koncept för Direct Incident. En unik tjänst som innefattar en tekniker på plats och snabb installation av nätverksövervakning för att verifiera att incidenten stoppas och inte sprids.

Vi hjälper er att utreda vad som har skett, bedömer omfattningen av skadan, säkrar bevis och hjälper er att komma till rätta med problemet. Vi kan även bidra som rådgivande part för att se till att något liknande aldrig sker igen.

 

Sälj eller köp din kurslitteratur hos studentapan.se