Nu förtiden handlar det inte om huruvida ditt företag kommer att bli attackerat utan snarare hur ofta. Om din skyddsplan är byggd enbart kring informationssystem och nätverk, kan dina affärsprocesser och människor vara mer sårbara än du tror.

Galenikas Skyddsteam skyddar dina kärnprocesser och medarbetare. Våra specialister och systemövervakare identifierar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser. Till skillnad från grundläggande säkerhetsverktyg som virusprogramvara kan vi övervaka hela ditt informationsekosystem. Vårt Skydds-team leder utredningen när det finns ett känt hot. Vi ger dig möjlighet att upptäcka hot tidigt och kan därmed reagera snabbt.

Försäkring täcker den direkta kostnaden för att fastställa skadan, men inte förlusten av trovärdighet. Om du bara är reaktiv och hanterar konsekvenser kan du vara sårbar för ytterligare angrepp. Om du inte vet vad som har stulits och hur blir det svårt att lösa problemen.

Vi skyddar dina kärnprocesser och medarbetare dygnet runt sju dagar i veckan. Vi övervakar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser och hjälper dig att upptäcka hot tidigt. Därmed möjlighet att reagera snabbt.