Anlita en expert för att utreda dataintrånget

När ett företag fallit offer för IT-brott/dataintrång krävs det stora resurser, noggrannhet och gedigen erfarenhet för att korrekt genomföra en utredning som håller för en rättslig prövning.

Dagens angripare som både kan vara tidigare anställda och personer utifrån gör ofta försök att dölja sin egen identitet och ibland går de även så långt att de till och med ”minerar” datorer så att bevis förstörs om någon skulle använda datorn efter att brottet begåtts.

Galenika har lång erfarenhet av forensiska utredningar

För att kunna genomföra välgrundade utredningar krävs personal med spetskompetens inom området. Våra experter har arbetat med forensiska utredningar under lång tid och vet hur de på bästa sätt genomförs.

Ofta tar organisationer kontakt med Galenika först vid en misstanke om brott för att samla bevis innan polisen involveras för att öka sannolikheten att brottet leder åtal och de skyldiga ställs inför rätta.